Kalua Beach Bar Tavares, FL

181 S Joanna Ave, Tavares, FL 32778