Nagoya Steaks & Sushi Ottawa, KS

2140 S Princeton Cir Dr, Ottawa, KS 66067